FAQ


Hvem er de unge i ‘Mit første job’?

De unge er dagbehandlingselever i alderen 13-17 år, som har haft svært ved at være i folkeskolen. Det er helt normale unge mennesker i folkeskole-alderen, som fx kan have sanseforstyrrelser eller kæmpe med udfordringer som angst, autisme eller ADHD.

Hvad er en dagbehandlingsskole?

En dagbehandlingsskole er et skoletilbud for særligt sårbare unge. Skolerne er specialiseret i at skabe de rette rammer, som gør det muligt for de unge at have en god skolegang. En af de ting der gør skolerne i ‘Mit første job’ forskellige fra en almindelige skole er, at de har normeringen og den nødvendige specialviden, der skal til for at gennemføre en håndholdt indsats som denne

Hvorfor fritidsjob?

Fritidsjobs får unge til at vokse. Forskning viser, at unge som har haft fritidsjob, klarer sig bedre senere i livet. Eleverne på dagbehandlingsskoler har typisk mange udfordringer og svære minder i bagagen. Det at få ansvar, tjene sine egne penge, og at kunne spejle sig i sine jævnaldrende, hjælper de unge med at få en større selvtillid og en tro på deres egen fremtid. Et fritidsjob kan være den game changer, der vækker drømmen om en fremtid på arbejdsmarkedet.

Hvilke typer fritidsjob kan eleverne have?

Eleverne kan typisk klare de samme opgaver som andre unge. Det kan fx være hjælp til lettere rengøring, vareopfyldning, udpakning, tømning af skraldespande eller lignende. Eleverne finder typisk et fritidsjob i skolens lokalmiljø, hvor de ansættes af arbejdsgiver på normal vis. Skolens støtter de unge gennem jobforløbet og fungerer som ressource for både arbejdsgiver og elev for at støtte op om at ansættelsen bliver en succes for alle parter.
De elever der ikke er klar til et fritidsjob, her mulighed for at prøve kræfter med et lommepengejob på skolen.

Hvad er et lommepengejob?

Et lommepengejob er et job på skolen, som kan beskrives som et fritidsjob med støttehjul. Her får eleven ansvar for en fast opgave i trygge rammer, som afklarer elevens færdigheder i forhold til at klare et fritidsjob uden for skolen. Eleven tilegner sig kompetencer, som kan bruges i deres videre jobsøgning og i andre sammenhænge uden for skolen.

Hvem betaler de unges løn?

De unge som får fritidsjob gennem ‘Mit første job’, bliver ansat på en helt almindelig kontrakt hos den pågældende virksomhed, som betaler den unges løn.

De unge, som er i skolejob på deres skole, bliver aflønnet af den respektive skole.

Hvem står bag ‘Mit første job’?

I 2017-2018 gennemførte Skolen ved Sorte Hest et pilotprojekt, hvor skolen fik etableret en håndholdt indsats, som hjælper eleverne med at forholde sig til, finde og klare et fritidsjob som en del af deres skolegang. På baggrund af en gavmild donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond blev projektets metoder udbredt til 11 dagbehandlingsskoler i løbet af 2020-2022. Projektet sluttede officielt i marts 2022, men skolerne arbejder videre med hver deres fritidsjobindsats.

Hvilke dagbehandlingsskoler har deltaget i ‘Mit første job’?

Frederikshøj Skole og Dagbehandling
Isbryderen
Skolen ved Nordens Plads, afdeling Nordlys
Naturskolen Mir
Mir Hjortholmsvej
Skolen Sputnik, afdeling Tøndergade
Basen (Carl Nielsens Allé og Strandboulevarden)
Sputnik Hillerød
Nødebogård
Søstjerneskolen
Møllevejen
Slotsskolen

”Med ‘Mit første job’ har jeg oplevet, at eleverne har fået en følelse af at lykkes og en følelse af, at der også er arbejds-pladser, der giver plads til forskellighed og tager hensyn til diverse diagnoser og planlægger arbejds­opgaverne ud fra dette.”

Tina, underviser på Skolen ved Sorte Hest