Om projektet

‘Mit første job’ er en fritidsjobsindsats, der vækker jobdrømme til live hos unge med sociale og psykiske udfordringer på flere af landets dagbehandlingsskoler.

Eleverne i udskolingen får viden om og praktisk erfaring med arbejdsmarkedet, og bliver klogere på sig selv og egne kompetencer. Indsatsen sker i et samarbejde mellem personalet på dagbehandlingsskolerne, lokale virksomheder og de unge selv. Sammen hjælper vi eleverne med at skabe en selvfortælling, der involverer en fremtid på arbejdsmarkedet.

Sådan gør vi:

‘Mit første job’ er en koordineret håndholdt indsats, som drives af det pædagogiske personale på udvalgte dagbehandlingsskoler. Personalet hjælper eleverne med at sætte ord på deres kompetencer og jobdrømme. Har eleven motivation for at finde et fritidsjob, hjælpes eleven med at lykkes med dette. For eksempel ved at finde og opsøge en arbejdsgiver sammen med eleven, hjælpe med ansøgning og/eller deltage i en jobsamtale.

De voksne, som er tættest på eleven, støtter op om jobforløbet og hjælper de unge med at lykkes. Skolen kan også give eleverne mulighed for at afprøve sig selv i et lommepengejob i trygge rammer på skolen, inden de eventuelt skal have et fritidsjob.

  • Der findes frem til jobønsker og -drømme i samråd med eleven
  • Der ydes hjælp til at skrive ansøgning og der støttes op til jobsamtalen
  • Lokale erhvervsdrivende opsøges, hvor de unge kan søge et fritidsjob
  • Der skabes lommepengejob på skolen
  • Der står løbende personale til rådighed for arbejdsgiveren
  • Personale står til rådighed for eleven
  • Der afholdes opfølgende samtaler med eleven

Baggrund for projektet

I 2017-2018 gennemførte Skolen ved Sorte Hest et pilotprojekt, hvor skolen fik etableret en håndholdt indsats, som hjælper eleverne med at forholde sig til, finde og klare et fritidsjob som en del af deres skolegang. På baggrund af en gavmild donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond blev projektets metoder udbredt til 11 dagbehandlingsskoler i løbet af 2020-2022. Projektet sluttede officielt i marts 2022, men skolerne arbejder videre med hver deres fritidsjobindsats.

Disse dagbehandlingsskoler har deltaget i Mit Første Job:

Frederikshøj Skole og Dagbehandling
Isbryderen
Skolen ved Nordens Plads, afdeling Nordlys
Naturskolen Mir
Mir Hjortholmsvej
Skolen Sputnik, afdeling Tøndergade
Basen (Carl Nielsens Allé og Strandboulevarden)
Sputnik Hillerød
Nødebogård
Søstjerneskolen
Møllevejen
Slotsskolen

Formål

  1. At styrke dagbehandlingselever over 13 år fagligt, socialt og personligt ved at give dem viden, styrket selvindsigt og erfaringer, som bringer dem nærmere arbejdsmarkedet og giver dem et bedre voksenliv.
  2. At hjælpe de deltagende dagbehandlingsskoler med at starte en lokal fritidsjobindsats, som kommer de nuværende og fremtidige udskolingselever til gavn, og styrker personalets viden og fokus på området.

”Med ‘Mit Første Job’ har jeg oplevet, at eleverne har fået en følelse af at lykkes og en følelse af, at der også er arbejds-pladser, der giver plads til forskellighed og tager hensyn til diverse diagnoser og planlægger arbejds­opgaverne ud fra dette.”

Tina, underviser på Skolen ved Sorte Hest