Godt at vide om ‘Mit første job’
Hvem er de unge?

De unge i ‘Mit første job’ er i alderen 13-17 år, og har typisk haft svært ved at være i den normale folkeskole. Det er helt normale unge mennesker, som fx kan være udfordret af angst, autisme eller ADHD.   

Hvilke opgaver kan du få løst?

Eleverne kan typisk klare de samme opgaver som andre unge. Det kan fx være hjælp til lettere rengøring, vareopfyldning, udpakning, tømning af skraldespande eller lignende. Skolen matcher dine behov med elevernes kompetencer og ønsker.   

Hvilken forskel gør du?

Forskningen er tydelig. Fritidsjobs får unge til at vokse. Unge som har haft fritidsjob, klarer sig bedre senere i livet. De unge i ‘Mit første job’ har ofte mange udfordringer i rygsækken. Det at få ansvar, tjene sine egne penge, og at kunne spejle sig i sine jævnaldrende, hjælper de unge med at få en større selvtillid og en tro på deres egen fremtid. Det fritidsjob du tilbyder, kan være en game changer for den unge. Vi har set det ske. 

Hvad siger du ja til?

Det eneste det kræver for at deltage i ‘Mit første job’ er, at du siger ja til, at eleverne fra din lokale dagbehandlingsskole må ansøge om et fritidsjob i din virksomhed. Skolens personale hjælper med at finde den rette elev, til de opgaver der skal løses. Dette sikrer, at de ansøgere der kontakter dig, som udgangspunkt har de rette kompetencer. Du er selvfølgelig altid fri til at takke nej til en ansøger.

Hvad med løn?

Du ansætter den unge på lige vilkår med andre unge i fritidsjobs. ‘Mit første job’ tilbyder den første måned gratis via lønrefusion. Dette sikrer, at både du og den unge kan afprøve ansættelsen, uden at det vil koste dig en krone.   

Hvad er en dagbehandlingsskole?

En dagbehandlingsskole er et skoletilbud for særligt sårbare unge. Skolerne er specialiseret i at skabe de rette rammer, som gør det muligt for de unge at have en god skolegang. En af de ting der gør skolerne i ‘Mit første job’ forskellige fra en almindelige skole er, at de har normeringen og den nødvendige specialviden, der skal til for at gennemføre en håndholdt indsats som denne.  

Vil du være med i ‘Mit første job’?

Det er nemt og uforpligtende at blive en del af ‘Mit første job’. Send os en mail på info@mitfoerstejob.com, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Butikschef i restaurantkæden Grød fortæller om at have en ung ansat fra ‘Mit Første Job’

”Med ‘Mit Første Job’ har jeg oplevet, at eleverne har fået en følelse af at lykkes og en følelse af, at der også er arbejds-pladser, der giver plads til forskellighed og tager hensyn til diverse diagnoser og planlægger arbejds­opgaverne ud fra dette.”

Tina, underviser på Skolen ved Sorte Hest