Ansæt en ung

Ansæt en ung der hjælper dig
– og giv en tryg entré på arbejdsmarkedet.

Når du ansætter en ung fra en dagbehandlingsskole i ‘Mit første job’ er du med til at gøre en forskel for unge med autisme, angst eller ADHD.

I ‘Mit første job’ har vi fra 2020-2022 hjulpet mange unge fra dagbehandlingsskoler i fritidsjob. Er du interesseret i at ansætte en ung fra ‘Mit første job’, så læs mere her.

Godt at vide

Hvem er de unge

De unge i ‘Mit første job’ er i alderen 13-17 år, og har typisk haft svært ved at være i den normale folkeskole. Det er helt normale unge mennesker, som fx kan være udfordret af angst, autisme eller ADHD.

Hvilke opgaver kan du få løst?

Eleverne kan typisk klare de samme opgaver som andre unge. Det kan fx være hjælp til lettere rengøring, vareopfyldning, udpakning, tømning af skraldespande eller lignende. Skolen matcher dine behov med elevernes kompetencer og ønsker.

Hvilken forskel gør du?

Forskningen er tydelig. Fritidsjobs får unge til at vokse. Unge som har haft fritidsjob, klarer sig bedre senere i livet. De unge i ‘Mit første job’ har ofte mange udfordringer i rygsækken. Det at få ansvar, tjene sine egne penge, og at kunne spejle sig i sine jævnaldrende, hjælper de unge med at få en større selvtillid og en tro på deres egen fremtid. Det fritidsjob du tilbyder, kan være en game changer for den unge. Vi har set det ske.

Hvad siger du ja til?

Du siger ja til at ansætte en ung på lige vilkår med andre unge. Elevens kontaktperson fra skolen støtter ham eller hende gennem jobforløbet og står til rådighed for dig som arbejdsgiver, så ansættelsen bliver en succes for alle parter.

Hvad med løn?

Du ansætter den unge på lige vilkår med andre unge i fritidsjobs og fastsætter selv lønnen.

Hvad er en dagbehandlingsskole?  

En dagbehandlingsskole er et skoletilbud for særligt sårbare unge. Skolerne er specialiseret i at skabe de rette rammer, som gør det muligt for de unge at have en god skolegang. En af de ting der gør skolerne i ‘Mit første job’ forskellige fra en almindelige skole er, at de har normeringen og den nødvendige specialviden, der skal til for at gennemføre en håndholdt indsats som denne.

Butikschef i restaurantkæden Grød fortæller om at have en ung ansat fra ‘Mit Første Job’

”Med ‘Mit første job’ har jeg oplevet, at eleverne har fået en følelse af at lykkes og en følelse af, at der også er arbejds-pladser, der giver plads til forskellighed og tager hensyn til diverse diagnoser og planlægger arbejds­opgaverne ud fra dette.”

Tina, underviser på Skolen ved Sorte Hest